Абонаментът гарантира, високо квалифицирана правна помощ. Услугата включва пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица.


Правно обслужване при сключване на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, консултиране при съсобственост върху недвижими имоти и др.


Представителство и посредничество при събиране на вземания, преговори с цел погасяване на задължения, представителство при съдебни производства.


Последното от блога
Право на рекламация и търговска гаранция - защита на потребителя
Търговецът, който ми продаде развалена пералня твърди, че нямам право да предявя рекламация, тъй като стоката има търговска гаранция. Вярно ли е то...

Каква е разликата между продажба на правото на строеж и продажба на сграда и трябва ли при закупуването на това право да се състави нотариален акт?
Правото на строеж е предмет на продажба, когато сградата, за която е учредено /или придобито/ все още не е построена до етап «Груб строеж. Съ...