За Адвокат Спасова

Адвокат Бистра Спасова е завършила през 2001 г. Магистратура в СУ „Св.Климент Охридски” гр.София, Юридически факултет, Специалност Право, „Правораздаване” Придобита втора специалност през 2008г. Дипломирана с отличие – втора магистратура по Международни отношения и Право на Европейския съюз в СУ „Свети Климент Охридски” съвместно с ЦПО и Института по Европейско право в Нанси – Франция.

Работни езици: Български и Английски

Кантората е създадена на 11.12.2002 г. и от тогава предлага правно обслужване по граждански и търговски дела на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Защо да ползвате услугите на тази кантора или изобщо услуги на адвокат?

  • Ползвайки услугите на кантората за електронен достъп до Търговския регистър към Агенция по вписванията, получавате отстъпка до 50 % от размера на държавните такси, според Тарифата за държаните такси внасяни в полза Агенция по вписванията. Тази отстъпка получавате и ако се обърнете към всеки адвокат, ползващ електронен подпис и електронните канали за достъп до Търговския регистър.
  • Ползвайки услугите на адвокат при сделки с недвижими имоти, вие получавате сигурност и защита на вашите интереси, в случай на некоректно поведение от страна на лицата, с които договаряте или от некоректно поведение на брокери и строителни фирми.
  • Ползвайки услугите на адвокат преди сключването на договор, вие получавате защита на вашите интереси при неизпълнение.
  • Вашите интереси ще бъдат защитени по-добре преди, отколкото след сключването, на която и да било сделка. Потърсете адвокат преди да сте сложили подписа си върху даден документ.
  • Ако при сключването на сделки се доверите на себе си или на агенция или лице без специално образование и ако нямате специални познания, вие рискувате спестеното адвокатско възнаграждение, да е в многократно по-нисък размер от вредите, които е възможно да претърпите в бъдеще.
  • Често фирмата не разполага с достатъчно правни задачи, които да възложи на назначения юрисконсулт и неговата длъжност се оказва неоправдан разход. Така фирмата губи възможност да ползва правно обслужване при нужда, сключва неизгодни договори или търпи вреди. Абонаментното правно обслужване гарантира, високо квалифицирана правна помощ при необходимост.

    Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова