Регистрация на фирма

Адвокатска кантора Спасова ви предлага регистрация на всички видове юридически лица. Ако имате нужда да се консултирате относно избора на юридическо лице или имате въпроси по регистрацията можете да получите безплатна консултация по телефон до 20 минути. Ако все още не сте пререгистрирали вашата фирма, можете да получите повече информация тук. Ако все още не сте публикували Годишен Финансов Отчет (ГФО) на вашата фирма, можете да получите повече информация тук.

Регистрацията на едноличен търговец (ЕТ)
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (декларации, спесимени от подписи). Срок – между 3 дни и 1 месец. Цена: 150 лв.
Регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи. Срок – между 3 дни и 1 месец. Цена: 350 лв.
Регистрацията на дружество с ограничена отговорност (ООД)
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи. Срок – между 3 дни и 1 месец. Цена: 250 лв.
Регистрацията на АД и ЕАД за извършване на банкова и застрахователна дейност
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Цена: 1950 лева.
Регистрацията на събирателно дружество (СД)
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи). Срок – между 3 дни и 1 месец. Цена: 250 лв.
Регистрацията на фондация
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (Учредителен акт, декларации, спесимени от подписи и др.). Срок – от 1 седмица до 3 месеца. Цена: 350 лева.
Регистрацията на акционерно дружество (AД) в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Цена: 750 лв.
Регистрацията на консорциум или холдинг
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (декларации, договори за управление, спесимени от подписи). Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Цена: 1950 лева.
Регистрацията на командитно дружество с акции (КДА)
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Цена: 750 лв
Регистрацията на командитно дружество (КД)
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи). Срок – между 3 дни и 1 месец. Цена: 250 лв.
Регистрацията на сдружение
Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (Учредителен акт, декларации, спесимени от подписи и др.). Срок – от 1 седмица до 3 месеца. Цена: 350 лева.
Регистрацията на Европейско дружество
Всички или част от търсените услуги, сред които и вписване на обстоятелства в Търговския регистър относно Европейско дружество. Издаване на удостоверение за законосъобразност.